Dil kursu ile doğal öğrenme biçimlerinizi keşfedin!

Yetişkinlerin yabancı dil öğrenme bilgi ve becerilerini geliştirmek için izleyecekleri birbirinden farklı iki yol vardır: Edinme ve öğrenme!

Edinme sürecini, az önce üzerinde durduğumuz, aslında hepimizde var olan ‘doğal’ öğrenme olarak açıklamak mümkün. Örneğin, yabancı dil edinimiyle benzerlik gösteren tek süreci, ana dil olarak açıklayabiliriz. Bu durum, doğal öğrenme biçimlerinizi keşfetmenize yardımcı olan dil kursunun da önemini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Beynimizde dil öğrenme eylemini harekete geçirmek için yapmamız gereken tek şey “anlaşılabilir öğrenme malzeme ve teknikleri” üzerinde yoğunlaşmaktır. Bu da dil kursu ile istediğiniz her dili, doğal öğrenme biçiminizi keşfederek öğrenmenizi sağlayacaktır. Bilimsel olarak da kanıtlandığı üzere, anlaşılabilir malzeme sağlamanın iki temel yolu bol bol okumak, dinlemek; okuduğunu ve dinlediğini anlamaktır.

Her öğrencinin öğrenme hızı ve öğrenme şeklinin farklı olmasından yola çıkarak tasarlanan dil kursu dersliklerimizde, hem işitsel hem de görsel yönden teknolojinin en son imkânlarını kullanarak doğal öğrenme biçimlerini harekete geçirmektedir. Video-TV-film, okuma, dinleme, konuşma, yazma gibi iletişimsel ortamın yaratılması, kişiye özel öğrenme biçimlerinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

 

Dil kursunda, yabancı dil öğreniminde “Grupla Öğrenim Yöntem ve Teknikleri”, “Soru-Cevap”, “Bire Bir ya da Grup Çalışmaları”, “Bireysel Öğretim Yöntem ve Teknikleri”, “Bireyselleştirilmiş Öğretim”, “Bilgisayar Destekli Öğretim” biçim ve teknikleri ön planda tutularak dokuz farklı dilde eğitimler devam etmektedir.