Dil Kursu

Günümüzde İngilizce başta olmak üzere yabancı dil eğitimi ve öğreniminin önemi hızla artmaktadır. Dil öğrenmenin zorunluluğu beraberinde birçok aşamayı içermektedir ki bunlardan en önemlisi “Yabancı dil nasıl öğrenilir?” ya da “İngilizce ve diğer yabancı dilleri öğrenmek için neler yapılması gerekir?” sorulardır. Bu bağlamda kaliteli bir dil kursu, bu sorular başta olmak üzere, dil eğitiminizde büyük bir adım atmanıza yardımcı olacağı gibi, hedef ve amaçlarınıza doğru hızla ilerlemenizi de sağlayacaktır.

Nasıl öğrenebilirim?

İngilizce ve diğer yabancı dil eğitimlerinde temel soru ve sorunlardan biri de “Nasıl Öğrenebilirim?” başlığı altında toplanmaktadır. Bu soru henüz dil kursu eğitimine başlamayanlar için önemli olduğu kadar, bugüne kadar pek çok farklı eğitim kurumunda dil dersi alan ancak yeterli düzeye ulaşamayanlar için de önemlidir. Yabancı dil öğrenmek için harcanan zaman ve emek, dil gelişiminizi doğrudan etkiler. Yine de bazen bunlar yeterli olmayabilir ve istenilen başarı elde edilemeyebilir. Şurası unutulmamalıdır ki, doğru ve kaliteli eğitim veren bir dil kursu, size, yabancı dilleri öğrenirken “Nasıl bir yöntem uygulayacağınızı” gösteren kurstur. Böylece bilinçli bir çalışma programı oluşturabilir ve istediğiniz başarıyı elde edebilirsiniz. Dokuz dilde eğitim veren dil kursu, eğitim biçimlerini göstermesinin yanı sıra etkin yöntemleriyle, çok daha kısa zamanda öğrenmenize destek olacaktır.

Bire bir eğitim

Yabancı dil bilmek, genellikle, dil bilgisi kuralları ve sözcükleri ezberlemekle eş değer tutulmaktadır. Oysa temel dil bilgisi kurallarıyla da dili kullanabilir ve konuşabilirsiniz. Bu nedenle yabancı dil eğitiminde başarıyı artıracak ilk adım, dil bilgisi kurallarını ezber yöntemleri ile öğrenmenin dışına çıkaran öğrenme biçimine yoğunlaşmaktır. Dil kursu eğitimlerinde “bire bir öğrenme yöntemi”, konuşma pratiğini yoğun olarak ön plana çıkardığı gibi, dil bilgisi kurallarını da uygulayarak öğretmektedir. Bununla birlikte, yabancı dili bir araç olarak kullanarak, öğretme biçimine yoğun katkı sunmaktadır.

Dil kursu, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını birinci planda tutarak, kişilere ve kurumlara özel, ihtiyaçlarına en etkili biçimde cevap verecek olan eğitim planlamasını gerçekleştirerek yabancı dil eğitimini çok daha verimli hale getirmektedir. Böylece dil kursu, İngilizce ya da öğrenmeyi planladığınız diğer yabancı dilleri dinleme ve anlamaya; İngilizceyi anlaşılır ve akıcı bir biçimde konuşmaya; duygu ve düşüncelerinizi anlaşılır bir şekilde doğru olarak ifade edebilmeye; dili, kendi kültürü içerisinde tanımaya ve kişisel gelişime destek olmaktadır. Aslında dil öğrenirken bilmemiz gereken, dil ediniminde, doğuştan var olan doğal öğrenme potansiyelini aktif hale getirmemizdir. Ya da başka bir deyişle, dil öğrenmek, var olan potansiyele şekil verme durumudur. İşte dil kursu, var olan bu doğal potansiyeli, doğru öğrenme biçimleri ile -örneğin bire bir yöntem ile- harekete geçirmektedir.